เมนูโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/07/2013
ปรับปรุง 13/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1862157
Page Views 2528067
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปากมาง กองนาง ท่าบ่อ
2 โรงเรียนบ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ
3 โรงเรียนบ้านนาบง กองนาง ท่าบ่อ
4 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา กองนาง ท่าบ่อ
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก กองนาง ท่าบ่อ
6 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
7 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
8 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ท่าบ่อ ท่าบ่อ
9 โรงเรียนท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
10 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง นาข่า ท่าบ่อ
11 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา นาข่า ท่าบ่อ
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง น้ำโมง ท่าบ่อ 0833471516
13 โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น น้ำโมง ท่าบ่อ
14 โรงเรียนวิชาชีพท่าบ่อ น้ำโมง ท่าบ่อ
15 โรงเรียนบ้านน้ำโมง น้ำโมง ท่าบ่อ
16 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ น้ำโมง ท่าบ่อ
17 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง น้ำโมง ท่าบ่อ
18 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ
19 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา บ้านถ่อน ท่าบ่อ
20 โรงเรียนบ้านแสนสุข บ้านว่าน ท่าบ่อ
21 โรงเรียนบ้านว่าน บ้านว่าน ท่าบ่อ
22 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา บ้านว่าน ท่าบ่อ
23 โรงเรียนบ้านเป้า บ้านว่าน ท่าบ่อ
24 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
25 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
26 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
27 โรงเรียนบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
28 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย หนองนาง ท่าบ่อ
29 โรงเรียนบ้านหนองนาง หนองนาง ท่าบ่อ
30 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี หนองนาง ท่าบ่อ
31 โรงเรียนบ้านดงนาคำ หนองนาง ท่าบ่อ
32 โรงเรียนบ้านนาดง หนองนาง ท่าบ่อ
33 โรงเรียนบ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ
35 โรงเรียนบ้านโพนพระ โคกคอน ท่าบ่อ 042443242
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา โพนสา ท่าบ่อ
37 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง โพนสา ท่าบ่อ
38 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
40 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
41 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
42 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
43 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
44 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
45 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
46 โรงเรียนบ้านพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
47 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
48 โรงเรียนพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
49 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
50 โรงเรียนบ้านหัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
51 โรงเรียนหัสดีศึกษา พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ 042-406616
52 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
53 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
54 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
55 โรงเรียนบ้านดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
56 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
57 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ 0-4201-4067
58 โรงเรียนบ้านขุมคำ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
59 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
60 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
61 โรงเรียนบ้านเสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
62 โรงเรียนบ้านนากอ คอกช้าง สระใคร
63 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คอกช้าง สระใคร
64 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คอกช้าง สระใคร
65 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คอกช้าง สระใคร
66 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก บ้านฝาง สระใคร
67 โรงเรียนฉันทนาวัณรถ บ้านฝาง สระใคร
68 โรงเรียนบ้านตอแก บ้านฝาง สระใคร
69 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง สระใคร
70 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา บ้านฝาง สระใคร
71 โรงเรียนบ้านสมสนุก บ้านฝาง สระใคร
72 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ บ้านฝาง สระใคร
73 โรงเรียนฝางพิทยาคม บ้านฝาง สระใคร
74 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ บ้านฝาง สระใคร
75 โรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านฝาง สระใคร
76 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สระใคร สระใคร
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สระใคร สระใคร
78 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สระใคร สระใคร
79 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สระใคร สระใคร
80 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร สระใคร
81 โรงเรียนบ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม
82 โรงเรียนบ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม
83 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย นางิ้ว สังคม
84 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน นางิ้ว สังคม
85 โรงเรียนบ้านตาดเสริม บ้านม่วง สังคม
86 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านม่วง สังคม
87 โรงเรียนบ้านหนอง บ้านม่วง สังคม
88 โรงเรียนบ้านวังมน บ้านม่วง สังคม
89 โรงเรียนบ้านผาตั้ง ผาตั้ง สังคม
90 โรงเรียนบ้านปากโสม ผาตั้ง สังคม
91 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ผาตั้ง สังคม
92 โรงเรียนบ้านดงต้อง ผาตั้ง สังคม
93 โรงเรียนบ้านนาโคก ผาตั้ง สังคม
94 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สังคม สังคม
95 โรงเรียนอนุบาลสังคม สังคม สังคม
96 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สังคม สังคม
97 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร สังคม สังคม
98 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม แก้งไก่ สังคม
99 โรงเรียนบ้านโสกกล้า แก้งไก่ สังคม
100 โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขาม สาขา หนองแสง แก้งไก่ สังคม
101 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม
102 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 แก้งไก่ สังคม
103 โรงเรียนวีรธาดา แก้งไก่ สังคม 064-234-7220
104 โรงเรียนสหลราษฎร์อนุบาล เมืองหนองคาย
105 โรงเรียนกวนวันวิทยา กวนวัน เมืองหนองคาย
106 โรงเรียนบ้านเมืองหมี (พรหมวิทยา) กวนวัน เมืองหนองคาย
107 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย
108 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
109 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย 042495094
111 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
112 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
113 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
114 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
115 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
116 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
117 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
118 โรงเรียนหัวหาดวิทยา บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
119 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
120 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ปะโค เมืองหนองคาย
121 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง ปะโค เมืองหนองคาย
122 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ปะโค เมืองหนองคาย
123 โรงเรียนบ้านโคกก่อง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
124 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
125 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
126 โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
127 โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
128 โรงเรียนบ้านหนองผือ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
129 โรงเรียนพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
130 โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
131 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา มีชัย เมืองหนองคาย
132 โรงเรียนมีชัยวิทยา มีชัย เมืองหนองคาย
133 โรงเรียนจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย
134 โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
135 โรงเรียนบ้านวังยาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
136 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ วัดธาตุ เมืองหนองคาย
137 โรงเรียนอนุบาลดาวส่องแสง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
138 โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
139 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดธาตุ เมืองหนองคาย
140 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สองห้อง เมืองหนองคาย
141 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สองห้อง เมืองหนองคาย
142 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สองห้อง เมืองหนองคาย
143 โรงเรียนบ้านสร้างพอก สองห้อง เมืองหนองคาย
144 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สองห้อง เมืองหนองคาย
145 โรงเรียนบ้านสวยหลง สองห้อง เมืองหนองคาย
146 โรงเรียนบ้านบงวิทยา สีกาย เมืองหนองคาย
147 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง สีกาย เมืองหนองคาย
148 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สีกาย เมืองหนองคาย
149 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
150 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
151 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
152 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
153 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย หาดคำ เมืองหนองคาย 042-412508,093-0938895
154 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา หาดคำ เมืองหนองคาย
155 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา หาดคำ เมืองหนองคาย
156 โรงเรียนบ้านดงเจริญ หินโงม เมืองหนองคาย
157 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข หินโงม เมืองหนองคาย
158 โรงเรียนหินโงมวิทยา หินโงม เมืองหนองคาย 042013346,0817088846
159 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง เมืองหมี เมืองหนองคาย
160 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ เวียงคุก เมืองหนองคาย
161 โรงเรียนบ้านเวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย
162 โรงเรียนจันทราราม โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
163 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
164 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
165 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
166 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
167 โรงเรียนบ้านหนาด (คุรุราษฎร์อุทิศ) โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
168 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
169 โรงเรียนนิคมศึกษา แผนกอนุบาล ในเมือง เมืองหนองคาย
170 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก ในเมือง เมืองหนองคาย
171 โรงเรียนนิคมศึกษา แผนกอนุบาล ในเมือง เมืองหนองคาย
172 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
173 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ในเมือง เมืองหนองคาย
174 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
175 โรงเรียนอนุบาลสาริกา ในเมือง เมืองหนองคาย
176 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
177 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
178 โรงเรียนบ้านน้ำทอน ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
179 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
180 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
181 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
182 โรงเรียนบ้านสาวแล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
183 โรงเรียนบ้านไร่ โพนทอง โพธิ์ตาก
184 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง โพธิ์ตาก