ติดต่อเรา
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
84 หมู่ 5 ถ.หนองคาย - โพนพิสัย   ตำบลหาดคำ  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์ 042-412508,093-0938895 เบอร์โทรสาร 042-462280
Email : st.paulnongkhaischool2528@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน