ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565”
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,10:45   อ่าน 30 ครั้ง