รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 49 คน
ชื่อ-นามสกุล : ชยณัฐ อินทะชัย (บอส)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 81/2 ม.11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์มือถือ : 0981203920
อีเมล์ : bosschayanatku74@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จริญญา สุตสิทธิ์ (มิ้นท์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 138 ม.10 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 0650850391
อีเมล์ : Rit-mint_345@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ธนาทร เศรษฐพงษ์ไพศาล (หยก)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 160/4 ม.7 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 095-313-1669
อีเมล์ : 37079@schoolptk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. จันลิตา น้อยเมืองคุณ (แบมจัน55555)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 296 ม.8 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์มือถือ : 0827402180
อีเมล์ : bom0804185820@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยบุตร ปุณยานันต์ (พฤกษ์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 1020/4 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 0813921669
อีเมล์ : Piyabut2546@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Apissara kotrajarus (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 115 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 0823140444
อีเมล์ : Far.46@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วริยา สุริยะเพ็ญ (ทราย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 161 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 0935289261
อีเมล์ : variya_161@hotmai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนาภา ครสิงห์ (เฟิร์ส)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 127 ม.3 ต.บ้านเพิ่ม อ.เมือง จ.หนองคาย 42240
เบอร์มือถือ : 0942896543
อีเมล์ : Tanapa8899@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชญาดา ทันไธสง (ปาล์มมี่)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 104 หมู่2 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
เบอร์มือถือ : 0862284332
อีเมล์ : pammy2542@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรวิชญ์. เอี่ยมทวีสิน (น๊อต)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
ที่อยู่ : 921/1 ม.5 ถ.มีชัย อ.เมือง ต.ในเมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์มือถือ : 0868782731
อีเมล์ : sorrawitiemthaweesin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปุระชัย อุตมะ (บอล)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 497 ตำบลพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์มือถือ : 0969468243
อีเมล์ : ballauttama1230@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ สิงสกุล (ต๊อด)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 23D tulliportinkatu Kuopio finland
เบอร์มือถือ : +358401734846
อีเมล์ : singsakun@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม