ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชยณัฐ อินทะชัย (บอส)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 20
อีเมล์ : bosschayanatku74@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Jeffer steak company
ตำแหน่ง : Asst.1
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ม.ค. 2561,02:04 น.   หมายเลขไอพี : 124.121.198.186


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล