ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ระดับประถมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.04 KB
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.82 KB